آموزش شبکه ، سیسکو ، مایکروسافت

گنجینه افتخارات انستیتو ایزایران

انستیتو ایزایران (تاسیس ۱۳۵۱)  IT Service of Iran
انفورماتیک پارسه نماینده انستیتو ایزایران پس از انقلاب اسلامی ، با هدف آموزش پرسنل نیروهای مسلح و عموم مردم ایران به زیر مجموعه شرکت صاایران از زیر شاخه های اصلی صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انتقال یافت