قراردادن رمز روی روتر سیسکو

قراردادن رمز روی روتر سیسکو در سایت انستیتو ایزایران آموزش نحوه قرار دادن رمز از طریق چند روش متفاوت روی پورت های روتر سیسکو برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز میباشد . تجهیزات موردنیاز برای این آموزش شامل :

  • ۱ عدد Router سیسکو
  • ۱عدد دارای نرم افزار HyperTerminal
  • کابل Cpnsole Cable یا rollover cable

قراردادن رمز روی روتر سیسکو

Router Cisco -قراردادن رمز روی روتر سیسکو

Router Cisco -قراردادن رمز روی روتر سیسکو

مراحل رمز گذاری روی روتر سیسکو :

مرحله۱:اتصال به روتر و ورود به مد User Mode

در این مرحله ابتدا توسط نرم افزار HyperTerminal به روتر متصل و وارد مد User Mode شوید.درخط فرمان چه چیزی را مشاهده میکنید؟

درصورتی که در خط فرمان عبارت زیر را مشاهده می کنید ،شما به درستی وارد User Mode شده اید. در غیراین صورت،اتصال Router به pc توسط کابل Console را بررسی نمایید.

<Router

مرحله۲:پیکربندی کلمه رمز بر روی روتر سیسکو

در این مرحله ،انواع رمز های قابل استفاده بر روی تجهیزات سیسکو مانند روتر را تشریح و انواع رمز های مختلف را بر روی Router شرکت سیسکو پیکربندی خواهیم نمود.

روترها Router شرکت سیسکو از ۵نوع رمز Password به شرح زیر پشتیبانی میکنند:

  • Console Password
  • Telnet(VTY) Password
  • Auxiliary Password
  • Enable Password
  • Enable Secret Password

Console Password و Telnet(VTY) Password و همچنین Auxiliary Password از این سه رمز برای ورود به User Mode در روش های دسترسی به صورت Console و Auxiliary و Telnet استفاده می شود.که این سه نوع رمز مانع از دسترسی کاربران غیرمجاز به User Mode روتر می شوند.

Enable Password وEnable Secret Password از این دو رمز برای دسترسی به مد Privilege Mode بر روی Routerها و Switchهای شرکت سیسکو استفاده می شوند.یعنی در صورتی که کاربر از مد کاربر با تایپ دستور Enable قصد ورود به مد Privilege Mode را داشته باشد،از کاربر رمز پرسیده خواهد شد.

مرحله۳:تعیین رمز برای ورود به User Mode

در این مرحله ما می خواهیم برای ورود به User Mode از طریق هر یک از روش های دسترسی شامل Console و یا Telnet و Auxiliary کلمه رمز Password تعیین نماییم.

دستورات تعریف رمز Password برای ورود به User Mode از طریق Console Port :

Router(Console)#Line Console

Router(Config-line)#Password  CCNA

Router(Config-line)#Login

دستورات تعریف رمز Password برای ورود به User Mode از طریق Telnet :

Router(Config)#Line vty 0 4

Router(Config-line) #Password CCNA

ROUTER (cONFIG-LINE)#Login

دستورات تعریف رمز Password برای ورود به User Mode از طریق Auxiliary :

Router(Config)#Line Aux  ۰

Router(Config-line) #Password CCNA

ROUTER (cONFIG-LINE)#Login

مرحله ۴:تعیین رمز برای ورود به Privilege Mode

همانظور که در قسمت قبل توضیح داده شود،Enable Password و Enable Secret از این دو رمز Password برای دسترسی به مد Privilege Mode بر روی روتر سیسکو می شود. یعنی در صورتی که کاربر از User Mode با تایپ دستور Enable قصد ورود به مد Privilege Mode را داشته باشد، از کاربر این رمز ها پرسیده میشود.

پیکربندی رمز Password بر روی روتر مانع از ورود دسترسی افراد غیر مجاز به مدPrivilege Mode خواهد شد.

مرحله۵:نمایش اطلاعات پیکربندی Router  درحافظه RAM

Router#show running-config

قراردادن رمز روی روتر سیسکو