به نام آنکه ، سنت او نوآوریست

با سلام

لطفا درخواست استرداد وجه خود را از طریق سامانه زیر انجام دهید
“قبل از تکمیل فرم بخش قوانین آموزشی که در هنگام ثبت نام حضوری به تایید و امضاء جناب عالی رسیده است را مطالعه نمایید”

بررسی درخواست شما بر مبنی مستندات ارائه شده (بخش توضیحات را درج جزییات مستند بر قوانین موسسه تکمیل کنید) ظرف ۷۲ ساعت بررسی میگردد

و شما نتیجه را از طریق تماس با تلفن موسسه ۰۲۱۶۶۴۸۰۷۰۷ بخش آموزش جویا شوید

تذکر: به درخواست هایی که مستند بر قوانین موسسه نباشد ، ترتیب اثر صورت نمیگیرد

فرم انصراف بعد از ثبت نام دوره

  • تاریخی که شما فرم رو برای ما ارسال کردین