افتخارات انستیتو ایزایران

انستیتو ایزایران به عنوان با سابقه ترین آموزشگاه کشور در زمینه آی تی به عنوان برترین شرکت در زمینه IT به انتخاب شورای عالی انفورماتیک کشورجهت رفاه حال هنرجوان خود اقدام به برگزاری دوره های آموزش ویدیوئی غیرحضوری می نماید.

هدف انستیتو ایزایران از برگزاری دوره های آموزش مجازی چیست؟

انستیتو ایزایران با توجه به اهداف بلند مدت خود یعنی آموزش همگانی اقدام به برگزاری دوره های آموزش تعمیرات سخت افزاری به صورت ویدیوئی می نماید.

مخاطب دوره های آموزش آنلاین ایزایران چه کسانی هستند؟

با توجه به ماهیت دوره های آموزشی که انستیتو در نظر گرفته است می توان به این نتیجه رسید که مخطاب این دوره های آموزشی آن دسته از هنرجویان عزیزی که توان مالی حضور در شهر تهران را ندارند و یا اینکه این دوره ها صرفا برای این هنرجویان به عنوان آموزش علمی و دقیق تئوری دوره های تعمیرات می شود برگزار می گردد.

دسته دیگری از مخاطبان این دوره آن دسته از تعمیرکاران عزیزی می باشند که در بازار کار تعمیرات بصورت تجربی مشغول به فعالیت هستند اما علاقه مند می باشند تا صنف کاری خود را به صورت علمی یاد بگیرند و اطلاعات خودرا بدون حضور در موسسه بروز نمایند برگزار می شود.

لیست دوره های آموزش مجازی انستیتوایزایران