آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو

آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو یکی از موضوعاتی ست که امروزه اکثر شبکه کاران برای برقراری یک ارتباط امن دوطرفه در بستر شبکه با استفاده از پایانه های مجازی به آن نیاز دارند ، بنابراین انیتستو ایزایران به آموزش آن در این مطلب آموزشی پرداخته است .

Telnet چیست ؟ Telnet یک پروتکل شبکه که در اینترنت و شبکه های محلی برای ارائه یک ارتباط دوطرفه متنی با استفاده از اتصال پایانه های مجازی است.همانطور که گفته شد Telnet یا Telecommunication network نرم افزار و ابزاری است که افراد توانایی کنترل و مدیریت قسمت های مختلف شبکه را از راه دور داشته باشند

آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو

 

Telnet protocol- آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو

Telnet protocol- آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو

دسترسی به Router به صورت Telnet جهت مدیریت و پیکربندی آن روی شبکه های داخلی LAN همانطور که در تصویر مربوط به این مطلب آموزشی ، مشاهده می کنید. در نظر داریم Telnet را بر روی روتر فعالسازی نماییم که بتوانیم از هر قسمت شبکه از طریق Telnet  به این روتر متصل میشویم و آن را مدیریت و فعالسازی نماییم.

Telnet یکی از پروتکل های مجموعه TCP/IP می باشدکه به virtual terminal protocol نیز معروف می باشد که امکان برقراری یک ارتباط با دستگاه راه دور را که میتواند در شبکه اینترنت با شبکه داخلی باشد،بر بستر پروتکل TCP/IP فراهم می کند.شما بعد از فعالسازی Telnet بر روی Switch ها یا Router ها بدون اینکه نیاز به استفاده از کابل Console  یا حضور فیزیکی در کنار switch یا router باشد از طریق هر کدام از کامپیوترهای شبکه می توانید یک ارتباط Telnet برقرار نمایید و سوئیچ ها و روتر ها را مدیریت یا فعالسازی میکند . در فعالسازی Telnet یک کلمه رمز تعیین خواهد شد که در زمان دسترسی از طریق Telnet به این رمز Password نیازخواهد داشت.

فعالسازی Telnet :

مرحله۱:فعالسازی Router1 وRouter2 و ست نمودن IP Address  بر روی اینترفیس های Router

فعالسازی اینترفیس FastEthernet 0  مریوط به Router1:

Router#Config t

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#Interface FastEthernet 0

Router1(config-if)#IP Address 192.168.14.1  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Router1(config-if)#no Shutdown

فعالسازی اینترفیس Serial 0  مربوط به Router1:

Router#Config t

Router(config)#hostname Router1

Router1(config)#Interface Serial 0

Router1(config-if)#IP Address 192.168.15.1  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Router1(config-if)#clock rate 64000

Router1(config-if)#no Shutdown

به علت اینکه کابل DCE  به اینترفیس Serial 0  در Router1 متصل شده است .درفعالسازی این اینترفیس Clock rate باید تعیین شود.

فعالسازی اینترفیس FastEthernet 0  مریوط به Router2:

Router#Config t

Router(config)#hostname Router2

Router2(config)#Interface FastEthernet 0

Router2(config-if)#IP Address 192.168.16.1  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Router2(config-if)#no Shutdown

فعالسازی اینترفیس Serial 0  مربوط به Router2:

Router2#Config t

Router2(config)#Interface Serial 0

Router2(config-if)#IP Address 192.168.15.2  ۲۵۵٫۲۵۵٫۲۵۵٫۰

Router2(config-if)#no Shutdown

مرحله۲:فعالسازی Telnetروی Router1

Router1#Config t

Router(config)#line vty 0 4

Router1 1(config-line)#password cisco

Router1(config-line)#log in

Router1(config-line)#exit

Router1#

مرحله۳:فعال کردن Enable Secret برای دسترسی به مد Privileged Mode

در این مرحله ، یک رمز عبور برای ورود به Privileged Mode روتر تعیین خواهیم نمود همانطور که در دستورات زیر مشاهده میکنید.

Router1#Config t

Router(config)#Enable Secret Cisco

همانطور که در دستورات بالا مشاهده می کنید ، عبارت Cisco  را به عنوان کلمه رمز برای دسترسی به مد Privileged انتخاب نموده ایم

برای استفتده از Telnet  در خط فرمان دستور زیر را همراه با IP Address آن Router  وارد نمایید همانطور که در دستورات زیر مشاهده می کنید در زمان ایجاد یک اتصال به صورت Telnet برای ورود و دسترسی به User Mode  روتر رمز مربوط به Telnet از شما پرسیده خواهد شد که بعذ از وارد نمودن رمز شما User Mode روتر وارد خواهید شد

PC1>Telnet 192.168.14.1

password:

Router1>

برای فعال کردن این پروتکل بر روی سوئیچ سیسکو کافی است در مراحل کانفیگ به جای کلمه Router از Switch استفاده کنید.

آموزش فعالسازی Telnet روتر و سوئیچ سیسکو